• Rådsavgjørelse 11. november 2019: Algoritme www.diabetesbehandling.no R0319

    Rådsavgjørelse 11. november 2019: Algoritme www.diabetesbehandling.no R0319

    Klager: Rådets sekretariat

    Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS

    Hele saksdokumentet