• Rådsavgjørelse 10. september 2018: Klage på E-post fra Pfizer AS vedr «Retakrit» R0518

  Rådsavgjørelse 10. september 2018: Klage på E-post fra Pfizer AS vedr «Retakrit» R0518

  Navn på innklager: St. Olavs hospital
  Navn på firma som klages inn: Pfizer AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder en e-post sendt fra salgssjef sykehusanbud LIS i Pfizer til leder for dialyseavdelingen ved St. Olavs hospital. E-posten gjelder hvorvidt St. Olavs hospital ønsker å bestille legemidlet «Retakrit» som Pfizer markedsfører og selger. De konkrete klagepunktene vedrørende e-posten utdypes nedenfor.

  Hele saksdokumentet til Rådet

  Pfizer AS ilegges et gebyr på kr 25.000.