• Rådsavgjørelse 10. desember 2018: Reklame for «Zalna», Mylan Healthcare Norge AS R0718

  Rådsavgjørelse 10. desember 2018: Reklame for «Zalna», Mylan Healthcare Norge AS R0718

  Innklaget: Mylan Healthcare Norge AS (heretter «Mylan»)
  Klager: Overlege Knut H. Spæren ved Diakonhjemmet Sykehus (heretter «Klager»)

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder annonse for legemidlet Zalna® som har vært på trykk i Dagens Medisin. Zalna er et kombinasjonsprodukt til behandling av akne vulgaris.

  Saken gjelder spørsmål om annonsen er utformet i henhold til LMIs bransjeregler.

  Hele saksdokumentte til Rådet

  Mylan Healthcare Norge AS ilegges et gebyr på kr 25.000.