• Avgjørelse i Rådet – Sak R0122

  Avgjørelse i Rådet – Sak R0122

  Rådet avholdt 22. august 2022 møte hvor sak R0122: «Anbudsvinneren er veldig effektiv mot psoriasis» ble behandlet

  Klager: Sekretariatet

  Innklaget: LEO Pharma AS («LEO Pharma»)

  Til stede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Hjelvin, Andreas Habberstad, Roar Dyrkorn og Heidi Glosli.
  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. LEO Pharma var representert ved Stine Antonsen.
  Bare Rådets medlemmer var til stede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0122