• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0420

    Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0420

    Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS Consumer Healthcare over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») 21. september 2020 i sak nr R0420.

    Johnson & Johnson Consumer Nordic, en divisjon av Janssen-Cilag AS («J&J») hadde klaget på markedsføringsaktiviteter fra Glaxo Smith Kline AS Consumer Healthcare («GSK»).

    Til stede i møtet var Ankenemndens medlemmer Helen Engebrigtsen (leder), Jorunn Berge Foss og Kari Kjeldstadli. Partene var ikke innkalt til møtet, jf. vedtektene for Rådet og Ankenemnden § 5-3 nr 5.

    Hele saksdokumentet: Avgjørelse Ankesak A0420 – GSK_130421