• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0319

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0319

  Rådet avholdt 11. november 2019 møte hvor sak R0319: Algoritme www.diabetes- behandling.no, Boehringer Ingelheim Norway KS, ble behandlet

   

  Klager: Rådets sekretariat

  Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS (heretter ”BI”)

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Heidi Glosli, Mona Enstad, Synnøve Jespersen, Roar Dyrkorn og Andre Bregård.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs og Kristine Ricaud. BI var gitt anledning til å være tilstede og redegjøre for sitt syn på saken. BI avstod fra å møte.

  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: 11. nov 2019_Avgjørelse R0319