• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0217

    Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0217

    Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») 6. november 2017 i sak R0217.

    Tilstede i møtet var ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Partene var ikke innkalt til møtet, jf § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

    Hele saksdokumentet: 20. feb 2018_Vedtak_A0217-Tresiba