• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Klage på nettsiden diabetesbehandling.no «Boehringer Ingelheim Norway KS»A0618

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Klage på nettsiden diabetesbehandling.no «Boehringer Ingelheim Norway KS»A0618

  Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 30. august 2019 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS («BI») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») 10. desember 2018 i sak R0618.

  Tilstede i møtet var Ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Jorunn Berge Foss og Kari Kjeldstadli. Partene var ikke innkalt til møtet, jf. § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

  Med det utfall saken har fått, er det ikke aktuelt å ilegge ankegebyr.

  Slutning:
  1. Anken forkastes for så vidt gjelder spørsmålet om Nettstedet er reklame.
  2. Anken tas til følge for så vidt gjelder spørsmålet om Nettstedet er reklame utenfor indikasjon.
  3. I gebyr skal Boehringer Ingelheim Norway KS betale 30 000 kroner.

  Hele saksdokumentet fra Ankenemnden