• Rådsavgjørelse 14. juni 2021 – Sak Migrenesamtaler R0620

  Rådsavgjørelse 14. juni 2021 – Sak Migrenesamtaler R0620

  Rådet avholdt 14. juni 2021 møte hvor sak R0620: Migrenesamtaler, Novartis Norge AS, ble
  behandlet.

  Klager: Norsk Forening for Allmennmedisin
  Innklaget: Novartis Norge AS (”Novartis”)

  Til stede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Hjelvin, Andreas Habberstad, Sissel
  Frønes og Heidi Glosli.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. Klager avstod fra å møte. Novartis var til stede ved
  Mary Vik Jørgensen, Helene Holth Skatvedt og Camilla Wibetoe.
  Bare Rådets medlemmer var til stede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0620