• Rådsavgjørelse 14. desember 2020 – Sak Manglende opplasting i det elektroniske arkiv R0520

  Rådsavgjørelse 14. desember 2020 – Sak Manglende opplasting i det elektroniske arkiv R0520

  Rådet avholdt 14. desember 2020 møte hvor sak R0520 «Manglende opplasting i det
  elektroniske arkiv» ble behandlet.

  Klager: Rådets sekretariat

  Innklaget: MSD Norge AS (”MSD”)

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Mona Enstad, Heidi Glosli, Synnøve
  Jespersen, Roar Dyrkorn og Andre Bregård.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. MSD var representert ved Ali Muhammed Mo,
  Managing Director, og Tom Einar Lokkemyhr, Business Unit Lead.
  Bare Rådets medlemmer var til stede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0520