Avgjørelser

Avgjørelser

Rådsavgjørelse 10. desember 2018: Reklame for «Zalna», Mylan Healthcare Norge AS R0718

Innklaget: Mylan Healthcare Norge AS (heretter «Mylan») Klager: Overlege Knut H. Spæren ved Diakonhjemmet Sykehus (heretter «Klager») Kort sammendrag av …

Rådsavgjørelse 14. juni 2018: Reklame for «Brintellix», H. Lundbeck R0418

Navn på innklaget: H. Lundbeck AS Innklager: Sekretariatet Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder annonse for «Brintellix®» som er et …

Rådsavgjørelse 10. september 2018: Klage på E-post fra Pfizer AS vedr «Retakrit» R0518

Navn på innklager: St. Olavs hospital Navn på firma som klages inn: Pfizer AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Avgjørelse i Ankenemnd vedr.: Anke på sak R0118 Twinrix – GSK

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 5. september 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Anoro Ellipta A0417

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 4. mai 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

Rådsavgjørelse 9. april 2018: Klage på reklame for Humira «AbbVie AS» R0218

Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 45 000,- Navn på innklager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 9. april 2018: Reklame for «Orencia®» «Bristol-Myers Squibb» R0318

Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 30 000,- Hele saksdokumentet fra Rådet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Tresiba A0217

Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den …

Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» …

Saken ble innklaget av Sanofi-Aventis AS. Klager fikk ikke medhold. Navn på firma som klager: Sanofi-Aventis AS Navn på firma som …

Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Esbriet A0117

Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») …