Avgjørelser

Avgjørelser

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Tresiba A0217

Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den …

Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» …

Saken ble innklaget av Sanofi-Aventis AS. Klager fikk ikke medhold. Navn på firma som klager: Sanofi-Aventis AS Navn på firma som …

Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Esbriet A0117

Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Triumeq A2516

Rådets ankenemnd avholdt 9. mai 2017 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS (heretter «GSK» eller den «ankende part») …

Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Telfast «Sanofi» R2916

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr kr. 25 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på …

Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Erbitux «Merck Norge» R1916

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat AS. Gebyr kr 100 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma …

Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R3316

Saken ble innklaget av Astellas Pharma. Gebyr kr 125 000,- Navn på firma som klager: Astellas Pharma Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Symbicort «AstraZeneca» R3016

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Tafinlar + Mekinist «Novartis Norge» R2316

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 15.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Entyvio «Takeda» R3116

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …