Avgjørelser

Avgjørelser

Rådsavgjørelse 21. september 2020: «Reklame for Jardiance» R0320

Klager: Mundipharma AS Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS («Boehringer Ingelheim») Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets Ankenemnd A0420 vedr. Klage på reklame Otrason «GSK» R0420

Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

Rådsavgjørelse 14. desember 2020: «Manglende opplasting i det elektroniske arkiv» R0520

Klager: Rådets sekretariat Innklaget: MSD Norge AS Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0220 vedr.: Klage på reklame for Kampanje for miljøvennlige inhalatorer «GSK»

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0120 vedr.: Klage på reklame for Pasientinformasjonsmateriell i relasjon til SELECT …

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …

Rådsavgjørelse 11. november 2019: Algoritme www.diabetesbehandling.no R0319

Klager: Rådets sekretariat Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Klage på nettsiden diabetesbehandling.no «Boehringer Ingelheim Norway KS»A0618

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 30. august 2019 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS («BI») over vedtak …

Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) R0219

Navn på innklager: Novo Nordisk AS Navn på firma som klages inn: Sanofi-Aventis AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Nettside for Jardiance R0119

Navn på innklager: Trude Giverhaug, UNN, Relis Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim (BI) Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Rådsavgjørelse 10. desember 2018: Reklame for «Zalna», Mylan Healthcare Norge AS R0718

Innklaget: Mylan Healthcare Norge AS (heretter «Mylan») Klager: Overlege Knut H. Spæren ved Diakonhjemmet Sykehus (heretter «Klager») Kort sammendrag av …