• Legemiddelindustriens bransjeregler2. Skriftlige avtaler og avtalenes innhold

    2. Skriftlige avtaler og avtalenes innhold

    Når legemiddelfirmaer gir økonomisk eller annen ikke-økonomisk støtte til en pasientorganisasjon, skal det foreligge en skriftlig avtale. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av prosjektet, dets hensikt og et budsjett. Alle medlemsfirmaer i LMI skal ha en intern godkjennelsesprosess for slike avtaler. Ansvaret for at slike avtaler ikke skal anses som reklame etter Regler for reklame for legemidler, tilligger legemiddelfirmaets reklameansvarlige.

    En mal for skriftlig avtale utarbeidet av LMI er tilgjengelig i Vedlegg 1. (Malen er under utarbeidelse).