• Legemiddelindustriens bransjereglerNærmere krav til reklame til allmennheten

  Nærmere krav til reklame til allmennheten

  Følgende informasjon skal alltid være med i reklame til allmennheten:

  • legemidlets navn, samt navn på virkestoff (fellesnavn) dersom legemidlet inneholder bare ett virkestoff,
  • informasjon som er nødvendig for riktig bruk av legemidlet, herunder bruksområde og viktige forsiktighetsregler/advarsler. For legemidler til dyr må det oppgis hvilke dyrearter som er inkludert,
  • henstilling til brukeren om å lese nøyaktig på pakningen og i

  Reklame til allmennheten må ikke:

  • gi inntrykk av at konsultasjon hos veterinær eller fiskehelsebiolog er overflødig
  • foreslå eller indikere hvordan pasienter eller dyreeiere selv kan stille diagnosen
  • antyde at helbredelse ved hjelp av legemidlet er garantert eller hevde at det ikke er beheftet med mulige bivirkninger
  • hevde at legemidlet er likeverdig eller bedre enn annen behandling eller annet legemiddel
  • hevde at dyrehelsen kan bli dårligere hvis man ikke bruker legemidlet
  • være rettet utelukkende eller hovedsakelig mot barn
  • henvise til råd fra dyrehelsepersonell eller vitenskapsmenn som støtte for bruk av legemidlet
  • antyde at legemidlet er næringsmiddel, kosmetikk eller annen vanlig handelsvare
  • antyde at legemidlets sikkerhet eller effekt skyldes det faktum at det er fra naturen
  • beskrive sykehistorier som kan lede til usikker eller feil diagnose
  • vise til påstander om helbredelse på en utilbørlig eller villedende måte.