• Legemiddelindustriens bransjereglerKrav til utdeling av gratisprøver

  Krav til utdeling av gratisprøver

  For utlevering av gratisprøver av legemidler gjelder følgende regler:

  • Prøvene må bare utleveres til veterinær og fiskehelsebiolog. For reseptpliktige legemidler omfatter ordningen bare de legemidler den enkelte har rett til å foreskrive.
  • Enhver utlevering skal bare skje etter skriftlig og signert rekvisisjon fra veterinær eller fiskehelsebiolog.
  • Det kan bare utleveres én prøve av legemidlet per år per veterinær eller fiskehelsebiolog. Finnes legemidlet i flere former eller styrker, kan det utleveres én prøve av hver form og styrke. Prøvens størrelse skal tilsvare den minste markedsførte pakning.
  • Hver prøve skal være merket: «Gratis legemiddelprøve – ikke for salg».
  • Preparatomtale skal vedlegges.
  • Det må ikke utleveres prøver av ikke-godkjente legemidler.
  • Det må ikke utleveres prøver av legemidler i reseptgruppe A eller av legemidler med innhold av stoffer som er klassifisert i henhold til internasjonale konvensjoner om psykotrope eller narkotiske stoffer.
  • Det enkelte firma skal holde oversikt over de legemiddelprøver som er utlevert. Disse lister skal oppbevares i 2 år og på forespørsel utleveres legemiddelmyndighetene.