• Legemiddelindustriens bransjereglerKontroll og sanksjoner

    Kontroll og sanksjoner

    Markedsføring av legemidler til dyr og fisk er underlagt kontroll og sanksjoner av Rådets for legemiddelinformasjon.