• Legemiddelindustriens bransjereglerForbud mot utilbørlig påvirkning av dyrehelsepersonell

    Forbud mot utilbørlig påvirkning av dyrehelsepersonell

    Reklame til dyrehelsepersonell må ikke være forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form for ytelser av økonomisk verdi.

    Dette forbud er ikke til hinder for utdeling av gjenstander med ubetydelig verdi som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende virksomhet.