• Legemiddelindustriens bransjereglerDokumentveiledning og virkeområde

    Dokumentveiledning og virkeområde

    Legemiddelindustriens hovedoppgave er å utvikle nye og effektive legemidler og forbedre eksisterende legemidler, samt gjøre disse kjent på en slik måte at de ivaretar fiskevelferd, så vel som folkehelsen og kommer den enkelte pasient til nytte.

    Legemiddelfirma skal forsyne dyrehelsepersonell med aktuell, tillitsvekkende og fyllestgjørende informasjon om de legemidler det markedsfører godkjent til veterinærmedisinsk bruk til fisk.

    Alle medlemmer av LMI plikter å overholde disse reglene. Dokumentet sammenfatter forskriftskrav og bransjestandarder knyttet til markedsføring av legemidler.