• Legemiddelindustriens bransjereglerDefinisjon av reklame

  Definisjon av reklame

  Med reklame for legemidler, herunder også vaksiner, forstås enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler.

  Definisjonen omfatter ikke:

  • merking, pakningsvedlegg eller spesiell preparatomtale som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse,
  • korrespondanse, eventuelt sammen med informasjonsmateriell som ikke har karakter av reklame, som kreves for å besvare et spesifikt spørsmål om et bestemt legemiddel,
  • faktaopplysninger og informasjon om endringer i pakningsstørrelser,
  • advarsler om bivirkninger som et ledd i legemiddelovervåking,
  • salgskataloger og prislister, forutsatt at de ikke inneholder noen påstander om legemidlet,
  • opplysninger om helse eller sykdommer for mennesker og dyr, forutsatt at det hverken direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler,
  • tekniske bruksanvisninger forutsatt at den bare gjengir pakningsvedlegget,
  • gjennomføring av vaksinekontroller.