• Legemiddelindustriens bransjereglerAnsatte i farmasøytisk virksomhet

  Ansatte i farmasøytisk virksomhet

  Ansatte i farmasøytisk industri skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av firmaet de er ansatt i, og skal ha fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om firmaets produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

  1. De må handle i samsvar med LMIs bransjeregelverk, offentlige lover og
   forskrifter.
  2. De må utføre sine oppgaver etisk og ansvarlig.
  3. Under hvert besøk må ansatte i farmasøytisk industri i overensstemmelse
   med offentlige lovverk tilgjengeliggjøre preparatomtale om legemidlet som
   presenteres.
  4. De må omgående meddele sitt firma all informasjon de måtte motta i forhold
   til bruken av legemidlet de presenterer, og da særlig opplysninger om
   bivirkninger.
  5. Ansatte i farmasøytisk industri som driver salg av legemidler til dyr og fisk må til enhver tid tilfredsstille gjeldende krav til kunnskap og opplæring. Styret i LMI fastsetter vilkårene.