• Legemiddelindustriens bransjeregler9.3 Bruk av faks og e-post, sms eller annen form for datakommunikasjon

    9.3 Bruk av faks og e-post, sms eller annen form for datakommunikasjon

    Bruk av faks og e-post, sms eller annen form for digital kommunikasjon i reklameøyemed betinger at mottaker har akseptert eller rekvirert det i tråd med gjeldende lover.