• Legemiddelindustriens bransjeregler9.1 Hvem Reklamen kan rettes mot

    9.1 Hvem Reklamen kan rettes mot

    Reklamen skal bare rettes mot dem som man med rimelighet kan anta har interesse av den.

    Medlemsfirmaet skal vurdere mengden og hyppigheten av sine utsendelser i forhold til den enkelte mottaker.