• Legemiddelindustriens bransjeregler8.7 Riktig legemiddelbruk

    8.7 Riktig legemiddelbruk

    Reklame for Legemidler må fremme riktig legemiddelbruk ved å presentere Legemidlene balansert og uten overdrivelse av egenskaper eller verdi. Reklame må ikke antyde at et Legemiddel har særskilte egenskaper eller verdi uten at dette kan dokumenteres.