• Legemiddelindustriens bransjeregler8.6 Nyhet

    8.6 Nyhet

    Ordet «nyhet»/ «ny» må ikke brukes for å beskrive Legemidler eller ny formulering mer enn ett år etter at et nytt Legemiddel eller formulering, ble gjort allment tilgjengelig på det norske markedet.

    Veiledning
    I utgangspunktet er et legemiddel allment tilgjengelig når firma har introdusert legemiddelet på markedet; (MT& pris& tilgjengelig i apotek). Dersom et firma starter reklameringen da, begynner fristen å løpe.
    I noen tilfeller kan offentlig finansiering være avgjørende for å sikrerelevante pasientgruppene tilgang, f.eks. vedtak fra beslutningsforum. Dersom firma først starter salgsfremmende tiltak fra dette tidspunkt, løper fristen fra da.