• Legemiddelindustriens bransjeregler8.5 Sikker

    8.5 Sikker

    Ordet «sikker» og lignende må aldri brukes uten tilbørlig forbehold.