• Legemiddelindustriens bransjeregler8.3 Påminnelsesreklame

  8.3 Påminnelsesreklame

  Kravene i punkt 8.2 andre avsnitt trenger ikke følges dersom Reklamen bare er ment som en påminnelse, forutsatt at Reklamen ikke inneholder noe annet enn preparatets navn, generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn.

  Veiledning
  Påminnelsesreklame («reminder») skal ikke inneholde bilder eller tekst utover det som er nevnt, dvs. preparatets navn, generisk navn på virkestoff, samt markedsførers navn.
  Regelverket er ikke til hinder for at man omtaler flere Legemidler i én påminnelsesreklame, forutsatt at formkrav overholdes.
  For bannerannonser, se veiledningen punkt 5.2.3 tredje avsnitt.