• Legemiddelindustriens bransjeregler7.8 Forbud mot sammenlignende Reklame

    7.8 Forbud mot sammenlignende Reklame

    Det er ikke tillatt å hevde at Legemidlet er likeverdig eller bedre enn annen behandling eller annet Legemiddel. Sammenligninger av reseptfrie Legemidler er ikke tillatt.

    Veiledning
    Utsagn som for eksempel «Norges mest solgte legemiddel», «Nr.1 legemiddel» o.l. faller innunder forbudet.