• Legemiddelindustriens bransjeregler7.7 Forbud som gjelder Reklame til allmennhet

  7.7 Forbud som gjelder Reklame til allmennhet

  Reklame til allmennheten må ikke:

  a) gi inntrykk av at legekonsultasjon, legebehandling eller konsultasjon hos Helsepersonell eller fiskehelsebiolog er overflødig

  b) foreslå eller indikere hvordan pasienter eller dyreeiere selv kan stille diagnosen

  c) antyde at helbredelse ved hjelp av Legemidlet er garantert eller hevde at det ikke er beheftet med mulige bivirkninger

  d) hevde at helsen kan bli dårligere hvis man ikke tar Legemidlet

  e) være rettet utelukkende eller hovedsakelig mot barn

  f) henvise til råd fra Helsepersonell eller vitenskapsmenn som støtte for bruk av Legemidlet

  g) antyde at Legemidlet er næringsmiddel, kosmetikk eller annen vanlig handelsvare

  h) antyde at Legemidlets sikkerhet eller effekt skyldes det faktum at det er fra naturen

  i) beskrive sykehistorier som kan lede til usikker eller feil diagnose

  j) vise til påstander om helbredelse på en utilbørlig eller villedende måte