• Legemiddelindustriens bransjeregler7.5 Forbud mot tilgift, gratisprøver mv.

    7.5 Forbud mot tilgift, gratisprøver mv.

    Det er ikke tillatt å vedlegge Reklame for Legemidler i legemiddelpakninger utover det godkjente pakningsvedlegg. Det er ikke tillatt å knytte Reklamen til gjenstander, gaver, premier eller noen annen form for belønning.

    Utdeling av gratis legemiddelprøver til allmennheten er ikke tillatt.