• Legemiddelindustriens bransjeregler7.1 Generelle krav

  7.1 Generelle krav

  Reklame for Legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk.

  Reklamen, må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et Legemiddels egenskaper og medisinske verdi.

  Det skal klart fremgå av reklamen at produktet er et Legemiddel.

  Reklamen må ikke føre til bruk av Legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.

  Veiledning
  Når helse- og sykdomsinformasjon etter kapittel 10 kombineres med produktomtale, så gjelder reklamereglene for all informasjon.