• Legemiddelindustriens bransjeregler6.2 Merking av innhold, herunder merking av innholdsmarkedsføring

  6.2 Merking av innhold, herunder merking av innholdsmarkedsføring

  Det skal til enhver tid være tydelig hvem som står bak Reklamen. Det samme gjelder enhver type informasjon om f.eks et Legemiddel eller Helse- og sykdom, dersom et Medlemsfirma står bak, betaler for eller på annen måte besørger eller medvirker til publisering/distribusjon. Slik informasjon skal ikke utformes på en måte at det kan fremstå som uavhengig redaksjonelt stoff.

  Innhold som formidles sammen med redaksjonelt stoff, skal tydelig merkes med «ANNONSE», «REKLAME», «ANNONSØRINNHOLD” eller tilsvarende.

  Veiledning
  Punkt 6.2 Merking av innhold, herunder innholdsmarkedsføring («content marketing»)
  Skillet mellom redaksjonell omtale og innholdsmarkedsføring
  Innhold i en redaktørstyrt uavhengig publikasjon anses normalt ikke som reklame/markedsføring. Med uavhengig redaksjon menes at innholdet ikke er utformet, initiert, påvirket eller finansiert av en bransjeaktør med interesse for salg av et Legemiddel. En uavhengig redaksjon følger Vær Varsom-plakaten.
  Redaksjonell omtale, f.eks avisartikkel, må skilles fra innholdsmarkedsføring. Innholdsmarkedsføring («content marketing») er f.eks annonsebilag eller annen type media hvor informasjon i favør av enkelte produkter, behandlingsmuligheter eller et Medlemsfirma, er betinget av Medlemsfirmaets annonsering. Innholdsmarkedsføring regnes som Reklame når innholdet omfatter produktomtale.
  Lenking til redaksjonell omtale kan i noen tilfeller falle inn under definisjonen Reklame dersom bruken/lenkingen gjøres med siktemål om å fremme salg. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle om det foreligger reklamehensikt.
  Annonseplugger (også kalt trafikkplugger)
  Annonseplugger er små annonser man ser på ulike nettsteder for eksempel en nettavis, som ser ut som en artikkel og det står «annonse» i liten skrift over.
  Annonseplugger benyttes for at man skal klikke inn på digitale bilag/ e-magasiner; stimulere til lesing av innholdsmarkedsføring. Pluggen fungerer som en «forside» til resten av innholdet. Forsiden skal vekke leserens interesse og man må «bla seg videre inn» for å komme til det materiellet innholdet.
  Ved bruk av annonseplugger må formålet med innholdet tydelig fremgå. Annonsepluggen må tydelig merkes med for eksempel «annonse», «annonsørinnhold» el.
  Pluggen må ikke være villedende. Det som står i pluggen må være nøyaktig, balansert, sannferdig og objektivt.
  Annonseplugger:
  Punkt 1.) bør promotere artikkelen/ innholdet på en måte som gjør at man forstår hva artikkelen kommer til å handle om og hvem som står bak pluggen, 
  Punkt 2) bør ikke utformes med den hensikt å fremme salg eller bruk/anvendelse av Legemiddel i seg selv (hensikt med pluggen er å «selge» klikk til artikkelen),
  Punkt 3) bør ikke inneholde produkt eller virkestoff. Dersom pluggen leder mot innhold med virkestoff/produktnavn for et reseptpliktige legemidler, må pluggen være tydelig merket «for helsepersonell».
  Punkt 3) må sees opp mot 5.2.3, bestemmelsen om bruk av bannerannonser og påminnelsesreklame, der det er anledning til å nevne produktnavn sammen med for eksempel «les mer her».
  Optimalisering av søkeresultater
  Medlemsfirma kan bruke optimalisering av søkeresultater for at deres nettsteder vises høyt på listen over søkeresultater for relevante nøkkelord.
  Tekst i søkeresultatene (nettstedsadresse og den korte beskrivelsen av nettstedet), når den utformes av Medlemsfirma, må følge Reglene og kan ikke være villedende, må være nøyaktig, balansert, sannferdig og objektiv.
  Der hvor nettstedet reklamerer for Legemidler, kan det være vanskelig å tilfredsstille alle krav til Reklame, siden nettstedsbeskrivelsen som kommer frem ved søket vanligvis er begrenset i antall ord.
  Medlemsfirma bør også vurdere hvilke søkeord som passer til nettstedets formål/budskap, samt vurdere målgruppe. Eks: Optimert søk ved hjelp av nøkkelord, som er rettet mot nettsteder med Helse- og sykdomsinformasjon til allmenhet, skal ikke inneholde navn på Legemidlet som har indikasjon for den aktuelle sykdommen.
  Dersom et Medlemsfirma har skrevet, bestilt, organisert og/eller finansiert en (fag)artikkel som publiseres, skal det tydelig fremgå hvilke relasjoner artikkelforfatter(ne) har til Medlemsfirma og hvordan finansieringen har vært ordnet.