• Legemiddelindustriens bransjeregler5.1 Digitale kanaler

    5.1 Digitale kanaler

    Digitale kanaler omfatter blant annet nettsider/nettsteder, sosiale medier, e-post, applikasjoner, podcast m.m.