• Legemiddelindustriens bransjeregler4.1 Tidspunkt for markedsføring

  4.1 Tidspunkt for markedsføring

  Et Legemiddel må ikke markedsføres før det foreligger markedsføringstillatelse og, for reseptpliktige Legemidler, godkjent pris.

  Markedsføring utenfor godkjent indikasjon er ikke tillatt.

  Veiledning
  Det er forbudt å reklamere for et Legemiddel før det foreligger markedsføringstillatelse. For reseptpliktige Legemidler må det også være gitt godkjent pris. Se veiledning punkt 1.13 om ulovlig prelansering.
  Krav om prisvedtak for reseptpliktig Legemiddel
  Årsaken til at et reseptpliktig Legemiddel ikke kan markedsføres før det er vedtatt en pris er at informasjon om pris inngår i den obligatoriske informasjonen, jf. punkt 8.2 c.
  Refusjonsvedtak
  Det er tillatt å markedsføre et Legemiddel i påvente av eventuelt vedtak om refusjon.