• Legemiddelindustriens bransjeregler3.5 Felleskatalogen

    3.5 Felleskatalogen

    Felleskatalogen AS utgir Felleskatalogtekster over Legemidler markedsført i Norge.

    Alle markedsførte Legemidler fra Medlemsfirma skal være oppført i Felleskatalogen. Felleskatalogtekster publiseres på nett; www.felleskatalogen.no

    Felleskatalogteksten skal til enhver tid samsvare med sist godkjente SPC. Felleskatalogtekst er per definisjon Reklame.