• Legemiddelindustriens bransjeregler3.4 Kjære helsepersonellbrev

    3.4 Kjære helsepersonellbrev

    Ved ny viktig sikkerhetsinformasjon om Legemiddelet skal Medlemsfirma sende «Kjære helsepersonellbrev» til relevant Helsepersonell etter avtale med Statens legemiddelverk. Logoen «Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk» skal kun benyttes for disse brevene. Brevene sendes per post, e-post eller distribueres på annet elektronisk vis, avhengig av hvem som er mottaker. Alle brevene publiseres på Felleskatalogen.

    Veiledning
    For informasjon om «Kjære helsepersonellbrev», samt pilotprosjekt knyttet til dette. Se informasjon fra Statens legemiddelverk