• Legemiddelindustriens bransjeregler3.3 Et Medlemsfirma skal ikke gi personlige råd om medisinsk behandling

    3.3 Et Medlemsfirma skal ikke gi personlige råd om medisinsk behandling

    Et Medlemsfirma skal ikke gi personlige råd om medisinsk behandling. Ved forespørsel fra publikum om personlige råd om medisinsk behandling, skal Medlemsfirmaet anbefale vedkommende å ta kontakt med helsetjenesten.