• Legemiddelindustriens bransjeregler3.2 Åpenhet om aktiviteter og avtaler

    3.2 Åpenhet om aktiviteter og avtaler

    Medlemsfirmaene skal påse at det er åpenhet om aktiviteter og avtaler som er inngått med Helseorganisasjoner, Helsepersonell, Annet helsepersonell, Helsepersonellforeninger, Pasient- og brukerorganisasjoner og ­Pasient- og brukerorganisasjonsrepresentanter.