• Legemiddelindustriens bransjeregler3.1 Høy etisk standard

  3.1 Høy etisk standard

  Legemiddelindustriens opptreden skal til enhver tid holde en høy etisk standard.

  Omtale av Legemidler skal:

  a) Aldri være slik at den diskrediterer eller reduserer tilliten til farmasøytisk industri.

  b) Alltid være av en slik art at den tar hensyn til Legemidlers særegenhet, samt mottakers ståsted.

  Omtale av Legemidler skal ikke være støtende.