• Legemiddelindustriens bransjeregler29.5 Arkiv

    29.5 Arkiv

    Medlemsfirma skal sørge for at alle godkjenninger oppbevares sammen med endelig versjon av godkjent materiell i minst tre år.