• Legemiddelindustriens bransjeregler29.3 Andre godkjenninger

  29.3 Andre godkjenninger

  I tillegg til Reklame, skal alt annet materiell med hensikt å informere om helse, sykdom, firmaets Legemidler være godkjent i henhold til 29.2 før det benyttes.

  Dette omfatter (ikke uttømmende liste);

  • Informasjons- eller opplærings-materiell, etter kapittel 14, som ikke er Reklame
  • Helse- og sykdomsinformasjon
  • Pressemeldinger som inneholder omtale av Legemidler
  • Materiell som skal benyttes ved samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner