• Legemiddelindustriens bransjeregler29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

  29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

  Hvert Medlemsfirma må opprette en vitenskapelig tjeneste som er ansvarlig for selskapets Reklame.

  Medlemsfirmas skal implementere prosedyrer for godkjenning av materiell og aktiviteter som sikrer etterlevelse av bransjeregelverket og relevante lover og forskrifter.

  Det skal utnevnes en ansvarlig person som skal ha ansvaret for klarering av alt reklamemateriell før utgivelse.

  Vedkommende må være lege eller, farmasøyt (cand. pharm/MSc Pharm). Medlemsfirmaene må melde inn navn, kvalifikasjon og stillingstittel for ansvarlig person til Rådets sekretariat.

  Veiledning
  At ansvarlig person må være lege eller farmasøyt følger av EFPIA code of practice.
  Ansvarlig person kan delegere klarering av reklamemateriell til andre ansatte i Medlemsfirma som ikke nødvendigvis tilfredstiller krav til utdannelse, men som har relevant kompetanse.