• Legemiddelindustriens bransjeregler28.8 Adgang til å delta på kurs som gir tellende timer

    28.8 Adgang til å delta på kurs som gir tellende timer

    Et mindre antall ansatte i Medlemsfirma kan  delta som vanlig betalende kursdeltakere på kurs som gir godkjente og tellende timer i legers videre- og etterutdanning når hensikten er faglig  oppdatering. Deltagelse krever forhånds- godkjenning av Rådets sekretariat. Godkjenning  forutsetter normalt at andelen deltakere fra Medlemsfirma er høyst 10% av totalt antall deltakere på det aktuelle kurs. Innvilget søknad gir ikke rett til deltagelse. Det er kursarrangøren som bestemmer deltagelse.