• Legemiddelindustriens bransjeregler28.6 Krav om e-læringskurs

  28.6 Krav om e-læringskurs

  28.6.1  LMIs e-læringskurs

  LMIs e-læringskurs er utarbeidet for å styrke kunnskapen om reklamereglene i hele organisasjonen i Medlemsfirmaene.

  Kurset avsluttes med en slutt-test, og det utstedes kursbevis.

  LMI kan kreve gebyr for gjennomføring av kurset.  Se veiledningen for mer informasjon.

  28.6.2  Ansatte-grupper

  LMIs e-læringskurs er obligatorisk for alle som har kundekontakt i bred forstand.

  Dette omfatter normalt følgende ansatte:

  • Daglig leder/Adm. direktør/Country Manager
  • Markedssjef/direktør
  • Salgssjef/direktør
  • Produktsjef
  • Produktspesialist
  • Distriktssjef salg
  • Legemiddelkonsulent
  • Medisinsksjef/direktør
  • Medisinsk rådgiver
  • Compliance officer
  • CRA-er
  • Registreringssjefer og medarbeidere
  • Informasjonssjef/direktør
  • Markedskoordinator
  • Informasjonsmedarbeider
  • Marked Access medarbeidere og sjefer
  • Andre som har arrangement-, produkt- eller kundeansvar

  Eksempelliste over ansatte som normalt ikke trenger å gjennomføre kurset:

  • HR-sjef og HR-medarbeider
  • Fabrikkdirektør/sjef og rene produksjonsmedarbeidere eller teknikere
  • Kantinemedarbeider
  • Sekretær/Office funksjoner som kun arbeider internt/med interne oppgaver
  • Regnskapsmedarbeider

  Det er en forutsetning at disse ikke har arrangement-, produkt- eller kundeansvar.

  28.6.3  Tidsfrist

  Nyansatte skal gjennomføre kurset før første selvstendige kundekontakt og uansett før utløpet av tredje måned etter tiltredelse.

  Kurset vil bli oppdatert regelmessig og Styret i LMI kan beslutte at det skal være obligatorisk å gjenta kurset med jevne mellomrom.

  Ved større revisjoner vil LMI informere Medlemsfirmaene om at kurset må gjennomføres på nytt. Kurset skal gjennomføres innen 6 måneder etter at slik melding er sendt ut.

  Veiledning
  Punkt 28.6.1 LMIs e-læringskurs
  LMI informerer på Digitalis om gjeldende gebyr for e-læringskurset per ansatt. Gebyret faktureres Medlemsfirmaet.