• Legemiddelindustriens bransjeregler28.3 Registrering av legemiddelkonsulenter

  28.3 Registrering av legemiddelkonsulenter

  Legemiddelkonsulentene skal være registrert hos LMI i henhold til fastsatte bestemmelser.

  Det er en egen registreringsordning for  konsulenter som bare skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler.

  Det påløper en årlig avgift for registreringsordningen.

  Veiledning
  Ved registrering utstedes medlemsbevis til legemiddelkonsulenten. Medlemsbeviset skal kunne forevises på forespørsel og legemiddelkonsulenten må derfor alltid ha med seg dette når han/hun opptrer som legemiddelkonsulent.
  Den årlige avgiften for registreringsordningen er p.t. kr 1000.