• Legemiddelindustriens bransjeregler28.2 Legemiddelkonsulenter

    28.2 Legemiddelkonsulenter

    En legemiddelkonsulent er en ansatt i Medlemsfirma som har utadrettete salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver.

    Veiledning
    Legemiddelkonsulenter kan ha ulike titler i ulike firmaer, f.eks. produktspesialist, «Account Manager» osv.