• Legemiddelindustriens bransjeregler28.1 Ansatte

    28.1 Ansatte

    Reglene i dette kapittel gjelder alle som er ansatt i Medlemsfirma.

    Reglene omfatter også ansatte i andre selskaper tilknyttet Medlemsfirma (f.eks. i nordiske søsterselskap), innleide og konsulenter, når disse utfører nevnte oppgaver/funksjoner på vegne av Medlemsfirma.