• Legemiddelindustriens bransjeregler27.5 Bruk av logo eller annet materiell som tilhører partene

  27.5 Bruk av logo eller annet materiell som tilhører partene

  Et Medlemsfirmas offentlige bruk av en Pasient- og brukerorganisasjons logo eller annet materiell, krever en skriftlig tillatelse fra Pasient- og brukerorganisasjonen. Når man søker om tillatelse, må det klart og tydelig opplyses om hensikten med og på hvilken måte logoen og/eller materiellet skal brukes.

  Logoer/materiell skal ikke brukes på en slik måte at det skapes forestillinger om avhengighet mellom Pasient- og brukerorganisasjonen og Medlemsfirmaet.

  NOTE:
  Kapittel 27 Kontakt med pasient-organisasjoner
  Ansatte i farmasøytisk industri skal ikke ha tillitsverv i pasient- og brukerorganisasjoner, med mindre det er åpenbart at det ikke foreligger uheldige bindinger.
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser.
  Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  Om forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.8