• Legemiddelindustriens bransjeregler24.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    24.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Legemiddelprøver må ikke gis ut i den hensikt å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.8