• Legemiddelindustriens bransjeregler24.6 Begrensning i forhold til reseptstatus

    24.6 Begrensning i forhold til reseptstatus

    Det må ikke utleveres prøver av Legemidler i reseptgruppe A eller av Legemidler med innhold av stoffer som er klassifisert i henhold til internasjonale konvensjoner om psykotrope eller narkotiske stoffer.

    Det må ikke utleveres prøver av ikke-godkjente Legemidler.