• Legemiddelindustriens bransjeregler24.5 Krav til merking

    24.5 Krav til merking

    Hver prøve skal være merket: «Gratis legemiddelprøve – ikke for salg». Naturlege-midler skal i henhold til gjeldende regelverk være merket «naturlegemiddel».

    Med prøven skal følge fullstendig SPC.