• Legemiddelindustriens bransjeregler24.2 Krav til dokumentasjon

    24.2 Krav til dokumentasjon

    Medlemsfirmaene skal føre lister over hvem som har mottatt gratis legemiddelprøver. Listene skal oppbevares i minst to år og på forespørsel utleveres til legemiddelmyndighetene.